Dofinansowanie z ZUS

POMAGAMY UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE Z ZUS 2022

ZUS dofinansowuje projekty, które dotyczą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

 

PROGRAM DOFINANSOWANIA JEST ADRESOWANY DO WSZYSTKICH PŁATNIKÓW SKŁADEK ZUS

 

Wysokość dotacji zależy od wielkości firmy, liczonej ilością osób, za które odprowadzana jest składka do ZUS.

0%

MIKRO FIRMY

90%

140 000 zł

1 – 9 Pracowników

0%

MAŁE FIRMY

80%

210 000 zł

10 – 49 Pracowników

0%

ŚREDNIE FIRMY

60%

340 000 zł

50 – 249 Pracowników

0%

DUŻE FIRMY

20%

500 000 zł

powyżej 250 Pracowników

Szczegóły

Więcej informacji o Dofinansowaniu ZUS

DOFINANSOWANIU PODLEGAJĄ

 

DZIAŁANIA INWESTYCYJNE

1. Oświetlenie miejsc i stanowisk pracy

2. Instalacja systemu wentylacji odciągowej lub odpylającej

3. Podesty ruchome, rusztowania

4. Wózki widłowe, wózki paletowe, wciągarki linowe, schodołazy, manipulatory

5. Środki ochrony indywidualnej

 

DZIAŁANIA DORADCZE

1. Ocena ryzyka zawodowego

2. Wykonanie pomiarów stężeń i natężeń czynników szkodliwych i uciążliwych, występujących w miejscu pracy, takich jak:

a) czynniki chemiczne i pyły

b) czynniki biologiczne

c) czynniki fizyczne (hałas, ogólne i miejscowe drgania, pole i promieniowanie elektromagnetyczne, promieniowanie optyczne, mikroklimat, itp.)

d) czynniki uciążliwe (oświetlenie, nadmierne obciążenie wysiłkiem fizycznym dynamicznym i/lub statycznym, itp.)

3. Dokonanie doboru środków ochrony indywidualnej do zidentyfikowanych zagrożeń (bez uwzględniania kosztów zakupu tych środków)

4. Przeprowadzenie analizy i oceny ergonomiczności miejsc pracy, które muszą oddziaływać na poprawę ergonomii stanowisk pracy

5. Wykonanie oceny bezpieczeństwa maszyn i instalacji technicznych

6. Opracowanie projektów technicznych środków ochrony zbiorowej

7. Opracowanie projektów technicznych instalacji sprzętu ochronnego na stanowiskach pracy

 

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

Do konkursu może przystąpić Wnioskodawca, który spełnia łącznie następujące warunki:

 

  1. Nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
  2. Nie zalega z opłacaniem podatków
  3. Nie znajduję się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem
  4. Nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania
  5. Nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

 

Jeśli nie zalegasz z odprowadzaniem składek do ZUS oraz opłacaniem podatków – ZADZWOŃ lub WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, skontaktujemy się z Tobą w ciągu 48 h.

PROSTY PROCES APLIKACJI

1. WYPEŁNIJ FORMULARZ KWALIFIKACYJNY

Od razu po potwierdzeniu rejestracji rozpatrzymy Twój wniosek o dofinansowanie z ZUS.

 

2. PRZEŚLIJ WYPEŁNIONY FORMULARZ

W najwygodniejszy dla siebie sposób korzystając z naszej strony internetowej

 

MASZ PYTANIA?
WYPEŁNIJ FORMULARZ A MY W CIĄGU 48H ODDZWONIMY! LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI 536 215 536

PROSTY PROCES APLIKACJI

1. WYPEŁNIJ FORMULARZ KWALIFIKACYJNY

Od razu po potwierdzeniu rejestracji rozpatrzymy Twój wniosek o dofinansowanie z ZUS.

 

2. PRZEŚLIJ WYPEŁNIONY FORMULARZ

W najwygodniejszy dla siebie sposób korzystając z naszej strony internetowej.

 

MASZ PYTANIA?
WYPEŁNIJ FORMULARZ A MY W CIĄGU 48H ODDZWONIMY! LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI 536 215 536