Dofinansowanie z ZUS

BEZZWROTNE WSPARCIE FINANSOWE

Celem konkursu ogłaszanego w ramach Programu dofinansowania jest wybór Projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka. Projekt obejmuje firmy w całej Polsce.

 

PROGRAM DOFINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW JEST ADRESOWANY DO WSZYSTKICH PŁATNIKÓW SKŁADEK ZUS

 

Wysokość dotacji zależy od wielkości firmy, liczonej ilością zatrudnionych pracowników, za których odprowadzana jest składka na ubezpieczenie wypadkowe.

0%

MIKRO FIRMY

90%

140 000PLN

do 9 Pracowników

0%

MAŁE FIRMY

80%

210 000PLN

do 49 Pracowników

0%

ŚREDNIE FIRMY

60%

340 000PLN

do 249 Pracowników

0%

DUŻE FIRMY

20%

500 000PLN

od 249 Pracowników

Szczegóły

Więcej informacji o Dofinansowaniu ZUS

DOFINANSOWANIU PODLEGAJĄ

 

DZIAŁANIA INWESTYCYJNE

 

 1. Oświetlenie miejsc i stanowisk pracy
 2. Instalacja systemu wentylacji odciągowej lub odpylającej
 3. Sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy
 4. Sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego
 5. Sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne
 6. Środki ochrony indywidualnej
 7. Bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy
 8. Urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem  elektromagnetycznym
 9. Ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną

 

 

DZIAŁANIA DORADCZE

 

1. Ocena ryzyka zawodowego

2. Wykonanie pomiarów stężeń i natężeń czynników szkodliwych i uciążliwych, występujących w miejscu pracy, takich jak:

a) czynniki chemiczne i pyły

b) czynniki biologiczne

c) czynniki fizyczne (hałas, ogólne i miejscowe drgania, pole i promieniowanie elektromagnetyczne, promieniowanie optyczne, mikroklimat, itp.)

d) czynniki uciążliwe (oświetlenie, nadmierne obciążenie wysiłkiem fizycznym dynamicznym i/lub statycznym, itp.)

3. Dokonanie doboru środków ochrony indywidualnej do zidentyfikowanych zagrożeń (bez uwzględniania kosztów zakupu tych środków)

4. Przeprowadzenie analizy i oceny ergonomiczności miejsc pracy, które muszą oddziaływać na poprawę ergonomii stanowisk pracy

5. Wykonanie oceny bezpieczeństwa maszyn i instalacji technicznych

6. Opracowanie projektów technicznych środków ochrony zbiorowej

7. Opracowanie projektów technicznych instalacji sprzętu ochronnego na stanowiskach pracy

 

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

Do konkursu może przystąpić Wnioskodawca, który spełnia łącznie następujące warunki:

 

 1. Nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
 2. Nie zalega z opłacaniem podatków
 3. Nie znajduję się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem
 4. Nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania
 5. Nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

 

Jeśli nie zalegasz z odprowadzaniem składek do ZUS oraz opłacaniem podatków – ZADZWOŃ lub WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, skontaktujemy się z Tobą w ciągu 48 h.

PROSTY PROCES APLIKACJI

1. WYPEŁNIJ FORMULARZ KWALIFIKACYJNY

Od razu po potwierdzeniu rejestracji rozpatrzymy Twój wniosek o dofinansowanie z ZUS.

 

2. PRZEŚLIJ WYPEŁNIONY FORMULARZ

W najwygodniejszy dla siebie sposób korzystając z naszej strony internetowej

 

MASZ PYTANIA?
WYPEŁNIJ FORMULARZ A MY W CIĄGU 48H ODDZWONIMY! LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI 536 215 536

PROSTY PROCES APLIKACJI

1. WYPEŁNIJ FORMULARZ KWALIFIKACYJNY

Od razu po potwierdzeniu rejestracji rozpatrzymy Twój wniosek o dofinansowanie z ZUS.

 

2. PRZEŚLIJ WYPEŁNIONY FORMULARZ

W najwygodniejszy dla siebie sposób korzystając z naszej strony internetowej.

 

MASZ PYTANIA?
WYPEŁNIJ FORMULARZ A MY W CIĄGU 48H ODDZWONIMY! LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI 536 215 536